Litteraturexportens värde 2011–

FILI beställer årligen en utredning om litteraturexportens värdeutveckling från en extern utredare. Utvecklingen har bevakats sedan 2011.

Utredningen följer intäkter till Finland från försäljning av översättningsrättigheter, vilket innefattar både rättighetsförsäljning och royalties.

Finländska författare som företräds av utländska agenter ingår inte i siffrorna, så exportens verkliga värde är avsevärt större än det angivna.

Rapport 2020 (på engelska, PDF)

Rapport 2021 (på engelska, PDF)