Kontaktuppgifter

Regeringsgatan 2 B, FI-00170 Helsingfors, Finland
Post: P.O. Box 259, FI-00171 Helsingfors, Finland
, www.finlit.fi/fili

Ta kontakt om du vill komma och träffa oss!

Dataskydd (SKS)

 

Vill du fråga om…

översättningar av finländsk litteratur eller försäljningar av översättningsrättigheter?

Kolla vår databas för Finlands litteratur i översättning.

Finska Litteratursällskapets böcker?

Kontakta Finska Litteratursällskapets förlags marknadsföringskoordinator Marianne Hiirsalmi

Finska Litteratursällskapet?

Kontakta Finska Litteratursällskapets kommunikationschef Sirkka-Liisa Mettomäki

FILI:s stöd?

Kontakta Johanna Pitkänen

 

Personalen

Praktikant:

Katarína And’alová
Tel. +358 (0)40 7256 650

Utomstående sakkunniga:

Leena Lahti
www.lala.fi
Moderator för Kääntöpiiri

Päivi Paloposki
Översättnings­databas

Bilder © Heli Sorjonen