Vuoden toisen hakukierroksen tulokset on julkaistu

FILIn neuvottelukunta on kokouksessaan 11.6.2019 päättänyt vuoden toisella hakukierroksella myönnettävistä tuista. Tällä hakukierroksella tukea jaettiin liki 220 000 euroa yhteensä 117 hankkeelle. Myöntöprosentti oli 73. Seuraava hakukierros alkaa 1.10.2019.

Kevät 2019, toisen hakukierroksen myönnetyt tuet