Alla tiders rekordresultat för litteraturexporten

Finlands litteraturexport växte med fem procent under förra året. Den finländska litteraturexportens inkomster ökade därmed till alla tiders högsta nivå, 3,9 miljoner euro. FILI – Center för litteraturexport låter årligen göra en utredning av värdet på den finländska litteraturexporten.

Enligt FILIs utredning utkom under fjolåret 477 översättningar av finländsk litteratur på 44 olika språk. I genomsnitt utges i utlandet årligen 300–400 översättningar av skön- och facklitteratur samt barn- och ungdomslitteratur som ursprungligen publicerats i Finland på finska, finlandssvenska eller samiska. Under fjolåret ingicks avtal rörande översättningsrättigheter för omkring 580 finländska böcker.

”Det här är litteraturexportens högsta resultat genom tiderna. De upphovsrättsliga intäkterna för enskilda böcker har minskat något jämfört med året innan, men den övergripande exporttillväxten har varit utmärkt. Det vittnar också om att de litterära agenterna lyckats sälja ett stort antal översättningsrättigheter för finländska böcker till de stora språkområdena och att förskotten för översättningsrättigheter är högre än tidigare. Det finns med andra ord intresse för högklassig finländsk litteratur i världen”, säger FILIs direktör Tiia Strandén.

Hon konstaterar att dagens läge uppnåtts genom målmedvetet arbete och långsiktigt nätverksbyggande, så det finns inga hinder för att exportintäkterna skulle kunna mångdubblas under de kommande åren.

De största intäkterna för fjolårets litteratureport kom från Tyskland, USA och Storbritannien. Flest översättningsrättigheter såldes till Tyskland. Det är glädjande att Tyskland behållit en så stark tätposition för Finlands litteraturexport. En enskild finländsk boks framgångar på Tysklands tuffa marknad signalerar också att boken kan bli framgångsrik även i andra länder.

För att starka positionen på den tyska marknaden ska bevaras även i fortsättningen har FILI nyligen inlett projektet It’s Finland again! Finländsk litteratur i det tyskspråkiga Europa i samarbete med Finlandsinstitutet i Tyskland, Finlands ambassad i Tyskland och Visit Finland. Nästa år har tio år passerat sedan Finland var temaland på Frankfurts bokmässa.

Tioårsdagen för det stora litteraturexportprojektet kommer att firas med pompa och ståt i Frankfurt i oktober 2024, men projektet syftar också till att nå den stora läsande allmänheten och skapa ännu större synlighet för översättningar av Finlands litteratur i det tyskspråkiga Europa. Böcker av över 30 författare kommer att ges ut i Tyskland de närmaste åren. Det handlar om närmare 70 nya översättningar. Under 2024 utkommer översättningar till tyska av bland andra Rosa Liksom, Matias Riikonen, Pirkko Saisio, Meri Valkama, Karin Erlandsson, Maria Turtschaninoff, Satu Rämö, Arttu Tuominen, Max Seeck, Linda Bondestam, Timo Parvela, Elina Pitkäkangas och Salla Savolainen.

Mer information:
FILI – Center för litteraturexports direktör Tiia Strandén,
tfn. +358 (0)40 5820 975,
Intervjuförfrågningar: kommunikationschef Hannele Jyrkkä, tfn. +358 (0)40 534 7526, , www.fili.fi