Ansök om översättnings- och tryckningsstöd

Det finns fortfarande tid att ansöka om översättnings- och tryckningsstöd för översättning av finsk litteratur till andra språk och stöd för översättning av skönlitteratur och facklitteratur till finska. Ansökningstiden går ut den 1 maj. Nästa ansökningsomgång är 1 oktober-1 november.