Ansökan för 2018 provöversättningsstöd är stängd

Ansökan för 2018 provöversättningsstöd är stängd, men man kan söka provöversättningsstödet för 2019  via elektroniska ansökningsformuläret. Från och med nu, ansökningarna behandlas fyra gånger i året: i februari, maj, augusti och november. FILI begär att förläggare och agenter söker stödet tidigt på förhand för nästa sesongens böcker.