Ansökan för vårens översättarresidens är stängd

De sökande meddelas om beslutet i sluten av november 2018.