Ansökningfristerna 2013

Från och med nästa år kan FILI:s översättnings- och tryckningsstöd sökas tre gånger per år. Den första ansökningsperioden 2013 börjar 1.1. Ansökningfristerna kommer varje år att vara 1.2, 1.5 och 1.11. Ansökningsfristerna för Delegationen för den svenska litteraturens främjande kommer även i fortsättningen att vara två gånger per år: 1.5 och 1.11.