Ansökningsomgången för FILI:s stöd har inletts den 1 januari

Ansökningsomgången för FILI:s stöd har inletts den 1 januari och utgår den 1 februari kl. 23.59 (finsk tid). Resultaten publiceras i mitten av mars. Kom ihåg att lesa våra nya stödanvisningar!

Anvisningar
Elektroniska ansökningsblanketter