Ansökningsomgången för FILI:s stöd inleder den 1 oktober

Årets sista ansökningsomgång för FILIs översättnings- och tryckningsstöd och resestipendium för översättare inleder den 1 oktober och utgår den 1 november kl. 23.59 (finsk tid). Resultaten publiceras i sluten av december. Kom ihåg att läsa våra nya stödanvisningar.

Anvisningar
Elektroniska ansökningsblanketter