Ansökningsomgången har börjat den 1 januari 2021

Den första av FILI:s tre årliga ansökningsomgångar har börjat den 1 januari 2021 och utgår den 1 februari kl 23.59 (finsk tid).
Ansökningsanvisningar
Ansökningsblanketter