Ansökningstid till FILI:s översättarresidens i Helsingfors har börjat

Ansökningen till FILI:s översättarresidens har nu börjat! Ansökningstiden är 23.8–18.9.2023 (kl 23.59 finsk tid). Alla ansökare ska informeras senast 30.9.2022.

FILI:s översättarresidens år 2023 börjar den 27 februari och tar slut den 19 mars. i Villa Salin på Drumsö, Helsingfors.

ANSÖKNINGSBLANKETT

FILI:s residensprogram bildades för att stötta översättningsarbetet för yrkesöversättare bosatta i utlandet. Programmet täcker en del av resekostnaderna, boende och ett stipendium. Residenset pågår under tre veckor.

Närmare upplysningar

Ytterligare information: Merja Aho,