Ansökningstiden för FILI’s översättningsstöd har börjat

FILI’s översättningsstöd går att ansöka mellan 1 januari och 1 februari 2023.