Ansökningstiden för FILI:s stöd börjar i april

Nya översättningar av finsk litteratur.

FILI:s översättnings- och tryckningsstöd går att ansöka mellan 1 april och 1 maj 2023.