Ansökningstiden till FILI:s översättarresidens i Helsingfors har börjat 2.11

År 2021 äger FILI:s översättarresidens rum 15.2–7.3. i Villa Salin på Drumsö, Helsingfors.
Ansöningstiden börjar 2.11.2020 och slutar 30.11.2020 (kl 23.59 finsk tid)
. Alla ansökare ska informeras senast 15.12.2020.

FILI:s residensprogram bildades för att stötta översättningsarbetet för yrkesöversättare bosatta i utlandet. Programmet täcker en del av resekostnaderna, boende och ett stipendium. Residenset pågår under tre veckor och arrangeras om pandemisituationen tillåter.

Närmare upplysningar & ansökningsanvsiningar: https://fili.fi/fili2021b/sv/kaantajaresidenssi/