Ansökningstiden för FILIs Översättarresidens har förlängts till 11.11

FILI:s residensprogram bildades för att stötta översättningsarbetet för yrkesöversättare bosatta i utlandet. Nästa residensperiod vid Villa Salin på Drumsö i Helsingfors infaller 18.2–10.3.2019. Ansökningstiden har förlängts till 11.11.2018.

Sök via elektroniska ansökningsformuläret.