Översättnings- och tryckningsstöd beviljades till 124 projekt

Resultaten för höstens sista sökomgång för översättnings- och tryckningsstöd  har publicerats. Finansiering beviljades till 124 projekt. Översättningsstödet till utländska förlag uppgick till 199 748 euro fördelat på 102 projekt och 32 olika språk. Mest stöd beviljades åt översättningar av finländsk litteratur till tyska  (14), danska (9), estniska (9), polska (8) och franska (5). Stödet för översättningar till finska uppgick till 51 200 euro fördelat på 22 projekt.

Besluten återfinns på FILIs webbplats.

Nästa sökomgång för översättnings- och tryckningsstöd är 1.1–1.2.2024. Mer information om stödprogrammet finns här och fås av Katja Koskela,