Editors’ Week och journalistbesök 22.–25.5.2018

FILI välkomnar nio förläggare /scout från Europa och USA samt fem journalister från USA och Storbritannien till Helsingfors i slutet av maj.