Elina Hirvonen: ’Kun aika loppuu’ sold to Croatia

Naklada Ljevak has bought the Croatian rights to Elina Hirvonen’s Kun aika loppuu (’When Time Runs Out’) from Elina Ahlback Literary Agency.