Ett bra år för litteraturexporten: översättning av finländsk litteratur till andra språk har beviljats en halv miljon euro i stöd och antalet ansökningar har ökat avsevärt

Trots att utländska och finska bokmässor fick ställas in på grund av pandemin stannade litteraturexporten inte av. FILI – Center för litteraturexport rapporterar om ett rekordantal ansökningar från utländska förlag om stöd för översättning av finländsk litteratur till andra språk. Antalet ansökningar ökade med hela en fjärdedel jämfört med föregående år. 

Allt som allt beviljades stöd för översättning av finländsk litteratur till 40 olika språk. Mest översättningsstöd beviljades för översättning av finländska böcker till estniska, tyska och ryska.

”Den rikliga ansökningsmängden mitt i pandemin var glädjande för oss. Trots att möten, besök och mässor fått ställas in har det internationella intresset för oss inte avtagit”, säger FILIs direktör Tiia Strandén.

Mest författarspecifikt stöd gick inom vuxenlitteraturen till Max Seecks Uskollinen lukija (10), Sofi Oksanen 9, Kjell Westö 8 samt 7 vardera åt Selja Ahava och Laura Lindstedt. Stöd för fem översättningar beviljades åt Juhani Karilas Pienen hauen pyydystys, Pajtim Statovci och Mia Kankimäki.

Inom barn- och ungdomslitteratur togs förstaplatsen som vanligt av Timo Parvela (19 översättningar) och även tvåan var på sedvanligt vis Sixten och Blixtens skapare Aino Havukainen & Sami Toivonen (11 översättningar). Trea var Riikka Jäntti vars Pikku Hiiri-böcker beviljades stöd för 10 översättningar, lika många som för Mauri Kunnas böcker. Därefter kom Laura Ertimo (9) och Magdalena Hai (8). Med i toppen fanns även den bestående favoriten Tove Jansson med 13 översättningar (både vuxen- och barnböcker).

Bland övriga översättningar kan även nämnas Volter Kilpis I salen på Alastalo, som översatts till tyska av Stefan Moster. Mare Verlag fick översättningsstöd för utgivningen som är planerad för hösten 2021.

Facklitteraturens del av översättningsstöden uppgick i år till 13 procent.

Även den tidiga höstens nyheter om litteraturexporten var positiva med beskedet om att förra årets litteraturexport nådde det högsta resultatet sedan mätningsperiodens början 2011.

Mer information:

Informatör Silja Hakulinen, FILI – center för litteraturexport
, tfn. 040 5347 526