Europeiskt samarbetsprojekt Schwob uppväcker intresse för moderna klassiker

FILI är medarrangör i det europeiska Schwob-projekt, som har fått stöd från EU-programmet Kultur. Det tvååriga projektet sprider information om moderna europeiska klassiker som skulle förtjäna gränsöverskridande synlighet. Målet är att sälja rättigheter till 15 titlar under projektperioden. Projektet koordineras från Nederländerna och andra arrangörerna kommer från Spanien, Polen, Stor-Britannien, Belgien och Frankrike.