FILI arrangerar ett Editors’ Week besök!

Åtta utländska förläggare av skönlitteratur besöker FILI i Helsingfors den 12–15 februari: Bénédicte Adrien (Éditions Gallmeister, Frankrike), Maren Arzt (btb Verlag, Tyskland), Jacoba Casier (De Geus, Nederländerna), Cristina Gerosa (Iperborea, Italien), Katharina Hierling (Penguin Verlag, Tyskland), Johanna Haegerström (Albert Bonniers Förlag, Sverige), Ieva Savukynaitė-Dubicka (Balto, Litauen) and Christina Yhman Kaarsberg (Gads, Danmark).