FILI beviljar tillsvidare inte stöd till förlag i Ryssland

I linje med EU:s sanktioner har FILI pausat all utbetalning av översättnings- och tryckningsbidrag till förlag i Ryssland. Inga nya stöd kommer heller att beviljas tillsvidare. Detta gäller även lanserings- och provöversättningsstöden.