FILI i Frankfurt

Finland är temaland på bokmässan i Frankfurt, bok- och mediebranschens största evenemang i världen, med slogan FINNLAND. COOL. från 8 till 12 oktober.
Vår kampanjsida: www.finnlandcool.fi
FINNLAND. PROGRAMME. vår mässkatalog
FINNLAND. EVERYWHERE.-karta
FINNLAND. BÜCHER.-publikation (på tyska): böcker som kommer ut på tyska i år
FINNLAND. KULTURPROGRAMM.-publikation (engelska-tyska): kulturevenemang i konstinstitutioner i Frankfurt

Hela mässprogrammet: www.book-fair.com/calendarofevents