FILI:s ansökningsomgång 2/2017: resultat

FILI:s delegationen har på sitt möte 8.6.2017 beviljat bl.a. översättningsstöd.
Nästa ansökningsomgång börjar den 1 oktober.

Beviljade stöd | juni 2017