FILI:s översättnings- och produktionsstöd 3/2016

Resultaten för årets sista ansökningsomgång publicerades den 15 december. Nästa ansökningsomgång inleds den 1 januari.

Beviljade stöd, december 2016