FILI:s juni nyhetsbrev är ut

Nyhetsbrevet (på engelska och finska) kan läsas här.