Helsingfors bokmässa 27–30.10.2016

Temat för årets upplaga av Helsingfors bokmässa är nordisk litteratur.

FILI:s program under mässdagarna är mer omfattande än tidigare år. Program med anknytning till litterär översättning finns på olika scener där samtal förs om nordisk barnlitteratur samt översättning av språk och kultur till olika språk. Dessutom delas statens utländska översättarpris ut.

Torsdag 27.10
12.00–12.30 Katri Vala-scenen
Kepler62. Författarna Timo Parvela och Bjørn Sortland. Moderator Outi Menna.
15.00–15.30 Katri Vala-scenen
Översättarna som litterära förmedlare. Samtal om översättningen av romanen Kissani Jugoslavia (Min katt Jugoslavien) av Pajtim Statovci. Olga Huotari (ungerska), Claire Saint-Germain (franska). Moderator Leena Majander-Reenpää.
Fredag 28.10
11.30–12.00 Katri Vala-scenen
Nordisk barnlitteratur ur översättarens perspektiv. Översättarna Jenny Johannessen, Jonas Rasmussen och John Swedenmark. Moderator Tiia Strandén.
12.30–13.00 Bokcaféet
Översättarna som kulturförmedlare. Översättare från finska till danska diskuterar översättning av litteratur och kultur. Birgita Bonde Hansen, Siri Nordborg Møller, René Semberlund Jensen.


För första gången har FILI program enbart för översättare och översättning i en särskild ”Översättarlounge”. Översättarloungens (Sal 207) program:

Torsdag 27.10
9.30–11.30 Nordiska översättare av barnlitteratur diskuterar aktuella frågor. Ett mer detaljerat program publiceras senare. Språk: de skandinaviska språken och engelska.

Fredag 28.10
9.00–10.00 Kom och träffa FILI:s personal! Här har du möjlighet att ställa frågor om exempelvis FILI:s stöd.
10.00–11.00 Föreläsning: Aktuellt i prosalitteraturen.
Författaren och journalisten Karo Hämäläinen. Språk: finska.
11.00–12.00 Föreläsning: Aktuellt inom finlandssvensk litteratur.
Redaktör Marit Lindqvist. Språk: svenska.
12.30–13.15 Klättring på renässansberget – Montaignes essäer
Renja Salminen, översättare av Michel de Montaignes essäer, och hennes förlagsredaktör Saara Pääkkönen intervjuas av Alice Martin. Arrangörer SKTL och FILI. Språk: finska.
13.30–14.30 Föreläsning: Aktuellt i barnlitteraturen.
Verkställande direktör Paula Halkola, Finlands barnboksinstitut. Språk: finska.
14.30–15.30 Fackboknedslag: aktuella fackböcker med anknytning till finska språket och finländsk litteratur. Språk: finska.

Anmäl dig till översättarloungens föreläsningar:
http://mailer.gruppo.fi/h/r/BD6527D9FD806DA4