Ansökningsomgången för FILI:s stöd har inletts den 1 januari 2019

Ansökningsomgången för FILI:s stöd har inletts den 1 januari och utgår den 1 februari kl. 23.59 (finsk tid). Resultaten publiceras i sluten av mars. Kom ihåg att lesa våra stödanvisningar! Obs. att söka bidrag för översättning av finlandssvenska litteratur till finska, se den nordiska stöden.

Anvisningar
Elektroniska ansökningsblanketter