Ansökningsomgången för FILI:s stöd har börjat den 1 januari 2020

Årets första ansökningsomgång för FILI:s stöd har börjat den 1 januari och utgår den 1 februari kl 23.59 (finsk tid).

OBS: Det finns en gemensam ansökningsblankett för översättningsstöd och tryckningsstöd. Och en skild blankett för nordiska stöd.

Ansökningsblanketter
Anvisningar