Ansökningsomgången för FILI:s stöd utgår den 1.11 kl 23.59 (finsk tid)

Årets sista ansökningsomgång har börjat den 1 oktober och den elektroniska ansökningsblanketten stängs den 1 november kl. 23.59 (finsk tid).

FILI:s delegation, som fattar beslut om stöden, har sitt möte i mitten av december och stödbesluten publiceras därefter.

Sökanvisningar
Den elektroniska ansökningsblanketten