Ansökningsomgången för FILI:s stöd har inletts den 1 april 2019

Ansökningsomgången för FILI:s stöd har inletts den 1 april och utgår den 1 maj kl. 23.59 (finsk tid). Resultaten publiceras i slutet av juni. Kom ihåg att läsa våra stödanvisningar:

Anvisningar
Elektroniska ansökningsblanketter

OBS. För att översätta finlandssvenska skönlitteratur till finska kan man söka stöd genom två olika program: