FILI:s översättnings- och produktionsstöd 2/2018

FILI:s delegation har på sitt möte den 6 juni 2018 fattat beslut om översättnings- och produktionsstöd  (årets andra omgång). Resultaten har publicerats på vår webbsida.