FILI’s översättnings- och produktionsstöd 1/2017

FILI’s delegation har på sitt möte den 9 mars beviljat över 130 000 € i stöd. Beviljade stöd har publicerats på vår hemsida:
https://fili.fi/fili2021b/sv/stod/beviljade-stod/

Nästa ansökningsomgång börjar den 1 april.