FILI:s bokurval, höst 2022

FILI Book Picks, höst 2022

Vi fortsätter att ersätta bokbroschyrerna med små videor. De tre minuter långa videorna presenterar var och en fyra aktuella böcker. Både skön- och facklitteratur samt barn- och ungdomsböcker ingår. Översättare, spoken word poet Kasper Salonen presenterar böckerna.

Först fyra fackböcker:

FILI:s bokurval, höst 2022