FILIs mentorskapsprogram inleds 17.1

Ansökan till översättarnas mentorskapsprogram 2024 inleds 17.1 och avslutas 7.2. Ansökningsblanketten finns HÄR.

Mentorskapsprogrammet börjar 7.3. Det är avsett för översättare i början av sin yrkesbana som ännu inte har någon större erfarenhet av översättning från finska till sitt eget modersmål. Under mentorskapsprogrammet görs en provöversättning.

Mer information om mentorskapsprogrammet får du av Katja Koskela, , tel +538 40 5347 834