FILIs nya informatör Silja Hakulinen

FILIs nya informatör Silja Hakulinen börjar på FILI den 10.12.2012. Informatör Hannele Jyrkkä har slutat på FILI den 15.11 för att fullfölja sin karriär som frilansjournalist och fackboksförfattare. Hannele tackar alla varmt för 12 år av samarbete! I brådskande kommunikationsärende mellan 15.11.–10.12. kan ni kontakta direktör Iris Schwanck, .