FILI:s nyhetsbrev i december

Nyhetsbrevet, som utkommer på finska och engelska, kan beställas på vår webbsida.