FILI:s översättnings- och produktionsstöd

Resultaten för årets första ansökningsomgång publicerades den 8 mars. Till dem som fått ett positivt stödbeslut skickas så fort som möjligt i enlighet med stadsunderstödslagens krav ett avtal för signering samt information om hur stödet betalas ut.

Beviljade stöd, mars 2018