FILI:s översättnings- och produktionsstöd

Resultaten för årets sista ansökningsomgång publicerades den 15 december. Till dem som fått ett positivt stödbeslut skickas i enlighet med stadsunderstödslagens krav ett avtal för signering samt information om hur stödet betalas ut.

Beviljade stöd, december 2017