FILIs översättarresidens

I motsats till tidigare uppgifter öppnas ansökningen till FILIs årliga översättarresidens först till hösten. Tyvärr får vi ingen residensplats på Sveaborg nästa år, och ersättningsplatsen bekräftas inte förrän i början av hösten. Den preliminära bedömningen är att ansökningstiden blir i september. Residenset pågår som vanligt under tre veckor i mars 2017 och även den nya residensplatsen är belägen i Helsingfors.

https://fili.fi/fili2021b/sv/for-oversattare/kaantajaresidenssi/