Ansökningstiden till FILI:s översättarresidens utgår den 24.11

FILI:s översättarresidens kommer att äga rum 10.2–1.3.2020 i Villa Salin på Drumsö, Helsingfors.
Residenset kan sökas av översättare av finländsk litteratur som bor utomlands.

Programmet täcker en del av resekostnaderna, boende och ett stipendium (300 €).

Mer information