Ansökningar till FILI:s översättarresidens

FILI erbjuder utländska översättare av finländsk litteratur ett residensprogram. Residenset är beläget på den historiska fästningsön Sveaborg, ett UNESCO-världsarv som pryder inloppet till Helsingfors. FILI hyr residenset av förvaltarorganisationen Helsinki International Artist Programme.

FILIs residensprogram har grundats för att stötta översättningsarbetet för yrkesöversättare bosatta i utlandet. Programmet står för resor, logi i HIAP-gästrummet samt ett stipendium (250 euro/arbetsvecka). Efter residensperioden skriver översättaren en rapport om sin vistelse. Nästa tre veckors residensperiod är från den 1 mars till den 22 mars 2015.

Residenset söks med en öppen ansökan med bifogad arbetsplan och översättarens meritförteckning.  Ansökningstiden är 15 maj – 13 juni 2014. Besluten fattas inom juni månad. Ansökningarna kan skickas till med rubrik “Översättarresidens på Sveaborg”.

Ytterligare information: