Höstens stödresultat har publicerats

Översättnings- och tryckningsstöd för höstens slut är utdelade! Stödbeslut hittar du på vår hemsida.