Residensöversättarna utvalda

FILI:s nästa översättarresidens är i mars 2017. Till residenset har valts ut Mattias Huss (från Sverige) och Jesper Klint Kistorp (från Danmark). Huss översätter Elina Hirvonens roman och Kistorp är Kjell Westös översättare.

Platsen för nästa års residens är Villa Djurgården i Helsingfors.