Publikationen 30 or So Books from Finland in German 2025 har nu lanserats

Under It’s Finland again! – projektet produceras en separat publikation om översättningar av finländsk litteratur som utkommer i det tyskspråkiga Europa. Publikationen, 30 or So Books from Finland in German 2025, med nästa års översättningar till tyska har nu lanserats. Vi har även uppdaterat publikationen med årets översättningar till tyska. Här kan du bekanta dig med publikationerna.