Resultat från årets sista ansökningsomgång har publicerats 11.12.2019

FILI:s delegation har på sitt möte den 10 december beviljat stöd.

Nästa ansökingsomgång börjar den 1 januri 2020 och utgår den 1 februari.