Resultat från årets sista ansökningsomgång har publicerats 16.12.2021

FILI:s delegation har på sitt möte den 14 december beviljat nästan 250 000 euro i stöd.

Vi fick 167 ansökningar varav 129 fick stöd (80% av de utländska och 68 % av de finländska förlagens ansökningar).


Beviljade stöd / höst 2021