Statens utländska översättarpris till Sebastian Musielak

Statens utländska översättarpris på 15 000 euro för översättare av finsk litteratur går i år till Sebastian Musielak. Översättaren Sebastian Musielak har bl.a. översatt Mika Waltaris verk, Johanna Sinisalos science fiction-litteratur och Salla Simukkas ungdomsböcker till polska. Priset överräcktes av minister Sampo Terho.

Översättaren Sebastian Musielak, som belönas i år, motiveras av lusten att förmedla de känslor som litteraturen väcker till nya läsare. Det har han också lyckats med på ett förtjänstfullt sätt och har över 60 översatta böcker i bagaget. Till Sebastian Musielaks repertoar hör såväl Waltaris deckare och Johanna Sinisalos science fiction-litteratur som Salla Simukkas ungdomsböcker.

Musielaks engagemang för den finska litteraturen syns bl.a. i att han har grundat ett förlag som publicerar polska översättningar av kommande klassiker. Musielak har dessutom stött unga översättare och fungerat som mentor.

Undervisnings- och kulturministeriet har delat ut priset sedan 1975. Priset uppgår till 15 000 euro och beviljas ur Veikkaus avkastning. Priset delas årligen ut till en välmeriterad översättare av finländsk litteratur utifrån förslag från FILI – Center för litteraturexport.

Enligt Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho, som överräckte priset, är priset en hederbetygelse till de personer vi har att tacka för att finländsk litteratur blir en del av världslitteraturen.

Ytterligare information: tf. informatör Hanna Heiskanen, FILI, , tfn 050 357 4460