Kurs för översättare av finlandssvensk litteratur i Helsingfors 6.–9.6.2018

Tolv översättare av finlandssvensk litteratur samlas i Helsingfors i juni. Deltagarna översätter till 10 olika språk: engelska, italienska, kinesiska, polska, ryska, serbiska, slovenska, spanska, tyska och vitryska. Kursledare är Elena Balzamo.